News Update

News in Asia

คลังโชว์ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน ทะลุ 11,940 ล้าน

คลังโชว์ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน ทะลุ 11,940 ล้าน
กรมบัญชีกลางเปิดเผยตัวเลขใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 4 เดือน  ประชาชนซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภคผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐมากสุด  11,822 ล้านบาท  เร่งติดตั้งเครื่องอีดีซีเพิ่ม 20,000 เครื่อง
อาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.33 น.

นางญาณี   แสงศรีจันทร์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า การดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันให้แก่ผู้มีสิทธิ จำนวน 11.4 ล้านคน โดยกรมบัญชีกลางได้แจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแล้ว จำนวน 10.9 ล้านคน หรือประมาณ 95.3 % ของผู้มีสิทธิทั้งหมด สำหรับผลจ่ายเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีสิทธิในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา เป็นเงินทั้งหมด 11,940 ล้านบาท (วันที่ 1 ต.ค.60 –  31 ม.ค. 61) โดยจ่ายเงินให้แก่ร้านธงฟ้าประชารัฐ 11,822 ล้านบาท ร้านก๊าซหุงต้ม จำนวน 14.3 ล้านบาท ค่าโดยสารรถ บขส. จำนวน 38.2 ล้านบาท และค่าโดยสารรถไฟ  65.3 ล้านบาท 

สำหรับเครื่องอีดีซี  (Electronic Data Capture) ติดตั้งแล้ว จำนวน 20,272 เครื่อง ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค. 61 แบ่งออกเป็น ติดตั้งที่ร้านธงฟ้าประชารัฐ จำนวน 18,789 เครื่อง ร้านก๊าซหุงต้ม จำนวน 828 เครื่อง การรถไฟ จำนวน 534 เครื่อง และบขส. จำนวน 121 เครื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับความสะดวก  ตอบสนองความต้องการของผู้มีสิทธิในการใช้บริการ กระทรวงการคลังเตรียมพร้อมจะติดตั้งเครื่อง EDC เพิ่มขึ้นอีก 20,000 เครื่อง โดยแบ่งเป็นการติดตั้งที่ร้านธงฟ้าประชารัฐ จำนวน 10,000 เครื่อง และที่กอง ทุนหมู่บ้าน จำนวน 10,000 เครื่อง  อย่างไรก็ตาม โครงการนี้รัฐบาลมีความตั้งใจที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวันให้กับประชาชน อีกทั้งยังมุ่งหวังที่จะยกระดับคุณ ภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในระยะยาว 

ขอบคุณข้อมูล จาก เดลินิวส์

Categories

Tags