News Update

News in Asia

“สมชัย”ไม่สะดุ้งถูกโจมตีปมชิงเลขาฯกกต.

“สมชัย”ไม่สะเทือนโดนโจมตีขาดคุณสมบัติชิงตำแหน่งเลขาฯกกต. ด้าน”วิษณุ”รองนายกฯปัดวิจารณ์ สวดมนต์บอกวิญญูชนรู้ได้ด้วยตัวเอง เมื่อวันที่ 2 มี.ค. ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)  นายสมชัย ศรีสุทธิยากร คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) กล่าวกรณีที่มีการเผยแพร่เอกสารโจมตีนายสมชัยซึ่งระบุว่าขาดคุณสมบัติในการลงรับสมัครคัดเลือกเป็นเลขาธิการกกต. ว่า  ขึ้นอยู่คณะกรรมการสรรหาของกกต.ที่จะตรวจสอบคุณสมบัติของตน

โดยใช้เวลาประมาณ 30 วัน คงไม่ไปดำเนินการอะไรให้เป็นดุลยพินิจของท่านพิจารณา ผลออกมาอย่างไร ตนก็พร้อมรับ ขณะเดียวกัน ที่ทำเนียบรัฐบาล  นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการวิพากษ์วิจารณ์ถึงการที่นายสมชัย สมัครเป็นเลขาธิการกกต. ทั้งที่เป็นผู้ยกร่างระเบียบกฎเกณฑ์การสมัครเอง  ว่า ตนไม่รู้ แต่ไม่น่าจะเป็นข้อห้ามอะไร เพราะตอนเขียนคงไม่ได้เขียนสำหรับตัวเอง แต่เป็นการเขียนไปตามหน้าที่ จึงคิดว่าไม่ขัดกัน ดังนั้นต้องแยกให้ออกว่าอะไรเป็นเรื่องความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม อะไรเลยขั้นของกฎหมาย และอะไรเป็นเรื่องที่ผิดรัฐธรรมนูญ ส่วนจะเหมาะสมหรือไม่นั้น ตนไม่ขอตอบ ก่อนกล่าวว่า“ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิติ ซึ่งหมายความว่า วิญญูชนพึงรู้ได้ด้วยตนเอง คนอื่นหาควรไปรู้แทนไม่” เมื่อถามว่าแสดงว่านายสมชัยควรรู้ได้ด้วยตนเองใช่หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า “ไม่รู้ ผมสวดมนต์ให้ฟัง แล้วไปคิดเอาเอง”. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

Categories

Tags