News Update

News in Asia

news

สพฐ.ใช้กิจกรรมลูกเสืออบรม110ผอ.เขตพื้นที่ฯใหม่

“บุญรักษ์”เชื่อ 110 ผอ.สพท.ใหม่ สร้างความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ได้แน่ หลังเปลี่ยนวิธีอบรมก่อนเข้าสู่ตำแหน่งด้วยกิจกรรมลูกเสือ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ) รักษาราชการแทนเลขาธิการ กพฐ. เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.)ที่ว่างอยู่ 110 ตำแหน่ง

Categories

Tags