News Update

News in Asia

travel news

หลวงพ่อทวารวดี

อดีตอันทรงคุณค่าของดินแดนปราจีนบุรีที่มีความเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยทวารวดีนั้นประจักษ์ได้ด้วยการค้นพบพระพุทธรูปเก่าแก่องค์นี้ ที่ประดิษฐานอยู่ในวิหารหน้าที่ว่าการอำเภอศรีมโหสถและเป็นพระคู่เมืองศรีมโหสถ ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ หลวงพ่อทวารวดีองค์นี้เป็นพระพุทธปางยืนทำด้วยหินสีทราย สูง 163 ซ.ม.

Categories

Tags